Dedikerade till skönhet: Produkter. Människor. Planet.

Som tredje generationens familjeföretag är hållbarhet en grundläggande del av BABORs företagsfilosofi. Den Gröna Agendan är en handlingsplan som leder BABOR:s hållbarhetsfilosofi in i framtiden och den har tre huvudprioriteringar: CO2, förpackningar och ingredienser.

Hej då CO2

Mål: Att inte bara kompensera utan att aktivt undvika koldioxid.

Hur: Tack vare grön el, solceller och klimatneutral förnybar naturgas har produktionen vid huvudkontoret i Aachen varit koldioxidneutral sedan 2014. Hela företaget BABOR är klimatneutralt sedan 2020. Tillsammans med ClimatePartner har BABOR gjort en detaljerad beräkning av sitt koldioxidavtryck och genomför egna åtgärder för att kompensera alla utsläpp som företaget ännu inte kan förhindra. I dag kompenserar BABOR både utsläpp som företaget och dess anställda producerar såväl som de som är relaterade till produktkedjan - från råvaror till leverans av färdig produkt till kund. Inför framtiden strävar BABOR efter att lägga ännu större vikt på förebyggande arbete snarare än att kompensera åtgärder. Återplantering av skog i närheten av företagets huvudkontor är en del av arbetet för att uppnå detta mål. I den nya kontorsbyggnaden i Aachen använder BABOR hållbar teknik och har minskat energiförbrukningen med 45% tack vare geotermisk energi, en gasdriven kombinerad värme- och kraftenhet (CHP), speciella kyltak samt värmeväxlare. BABOR BEAUTY CLUSTER, företagets nya produktionsanläggning, kommer till stor del att vara självförsörjande med energi.

CO2 neutral production. Microfiltration of water from the production process. 30% less plastic by 2023. 45% energy savings in the new office building. Geothermal energy. 2000 square meters of ecological compensation area. Our own photovoltaic system.

Gröna förpackningar

Mål: Alla BABORs förpackningar ska vara 100% återvinningsbara och plastanvändningen ska minskas med 30%.

Hur: I dagsläget avstår BABOR redan från att använda plast för många av sina förpackningar och använder FSC-certifierat papper när papper behövs. Förpackningsutvecklare designar nu de första förpackningslösningarna gjorda av återvunnet material när det är möjligt och granskar även leveranspaketeringar.


Rena ingredienser

Mål: Alla produkter ska vara fria från mikroplastpartiklar och miljökritiska syntetiska polymerer. Resurskritiska råvaror kommer att ersättas av certifierade resurser och alternativ.

Hur: Alla nya produkter kommer att utvecklas utan mikroplast och syntetiska polymerer. År 2023 kommer nuvarande produkter att anpassas till alternativ där det är möjligt. I förekommande fall används polymerer (kemiska föreningar) som bevarar resurser och är miljövänliga istället. Endast certifierade palmoljederivat används och dess användning kommer också att reduceras.


#baborlovesourplanet

Detta ambitiösa initiativ stöds och samordnas av en hållbarhetsnämnd. BABORs styrelse sätter alla processer under ständig granskning och skapar nya initiativ för att arbeta på än mer hållbara sätt. BABORS Sustainability Board inrättades 2020 men den hållbara filosofin har en tradition som sträcker sig över 60 år tillbaka i tiden: BABOR grundades 1956 som ”biomedicinsk naturlig kosmetika”. Följaktligen är omsorg och respekt för naturen djupt förankrad i BABORs DNA. BABOR var ett av de första företagen som hanterade frågor som avloppsrening och avfallsseparation. I 14 år har de krämer som produceras av företaget levererats av en ”grön” leverantör: Tack vare ett partnerskap med DHL är leveranserna koldioxidneutrala. BABOR var det första företaget i Aachen som installerade laddstationer för elbilar för anställda vid företagets huvudkontor och främjade övergången till e-mobilitet.