Betalning

Pris och betalning

Alla priser som visas på webbplatsen är inklusive moms (där så är tillämpligt) i aktuell kurs och är korrekta vid tiden för publicering. Vi förbehåller oss dock rätten att ändra priser närsomhelst och utan förvarning (ändringar gäller ej de beställningar där vi har skickat dig en Orderbekräftelse).

Om din leveransadress är i Storbritannien, kommer inga ytterligare skatter debiteras dig. Om din leveransadress är utanför Storbritannien kan du bli debiterad för importtullar och skatter (inklusive moms), som tas ut när en leverans når ditt destinationsland. Eventuella sådana ytterligare kostnader ska betalas av dig. (om din leveransadress är inom Europeiska Unionen ('EU') se 'Tullavgift ansvar för EU leveransadresser'). Du bör notera att tullbestämmelser och praxis varierar kraftigt från land till land. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för mer information.

Betalning kan göras med något av de större kredit-eller betalkortsföretagen, Klarna eller via ditt PayPal-konto. Betalning kommer att debiteras ditt konto innan sändning av din vara eller tillhandahållande avtjänsten till dig.

I den osannolika händelsen att det pris som anges i kassan är felaktigt, och vi upptäcker detta innan vi accepterar din beställning enligt punkt 9, är vi inte skyldiga att sälja varorna till dig till det pris som visas. Vi försöker alltid att se till att priserna på varor som visas på vår hemsida är korrekta, men ibland kan tyvärr fel uppstå. Om vi upptäcker ett fel i priset på de varor som du har beställt kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att återbekräfta din beställning till rätt pris eller avbryta den. Om du avbokar din beställning och du redan har betalat förvarorna (men de har ännu inte sänts), då kommer du att få en full återbetalning.

Du bekräftar att krediten, betalkort eller PayPal-kontot som används är ditt. Alla kredit/betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och godkännande av kortutgivaren. Om emittenten av ditt betalkort vägrar eller av någon anledning inte vill godkänna betalning till oss kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig för förseningar eller utebliven leverans.

Vi ger dig möjlighet att använda rabattkoder endast på de villkor på vilka de har utfärdats, vilket bland annat kan innefatta villkor som gäller din behörighet att använda dem samt ett högsta ordervärde. Läs igenom dessa villkor innan du gör en beställning då vi förbehåller oss rätten att avvisa eller annullera alla beställningar som inte uppfyller dessa villkor även om din kredit-eller betalkort har debiterats. Om bristande överensstämmelse mellan de villkor på vilka rabattkoder utfärdats och dessa villkor, råder villkoren för rabattkoder. En kopia av rabattkodsvillkor kan fås genom att maila vår kundtjänst på:

email: feedback@thehutgroup.com

Tullavgiftansvar för EU leveransadresser

Endast förordrar skickade från Storbritannien.

För leveranser till adresser inom EU, för rättsliga skäl är du importören av varorna, och du är ansvarig för importen så väl som importplikter, tulltaxa, eller skatt avgifter som kan tillkomma av tullmyndigheterna. Dock har vi samlat dessa summor från dig som en del av ditt köp, och genom att acceptera dessa villkor, godkänner du att vi utnämner vår kurir att genomföra importplikter åt dig, inkluderat betalningar för tulltaxa, eller skatt avgifter som kan tillkomma av tullmyndigheterna. Den utsedda kuriren kommer leverera varorna till dig i tilläg till att utföra några importplikter åt dig. Dessa importplikter kommer utföras i olika länder beroende på var din leveransadress är, och vilken kurir som används. Dina varor kommer gå igenom tullen i ett av de följande 'förtullningsländerna'.