Allmänna villkor

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar användarnas (”du” eller ”din”) användning av webbplatsen Babor.se (”Webbplatsen”) och din relation till:

  1. DR.BABORGMBH&CO.KG(med handelsnamn Babor.se) med säte iNeuenhofstraße 180, 52078 Aachen, Tyskland(”vi”, ”vår”, ”vårt”, ”våra” eller ”oss”)och

  1. The Hut.com Limited, ett aktiebolag registrerat i England och Wales med organisationsnummer 05016010 och registrerad post-/företagsadress på 5th Floor, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ, Storbritannien (vår tjänsteleverantör/ansvariga detaljhandlare) (”THG”), som är vår avtalspartner för betalning och leverans av varorna till dig om du köper varor via Webbplatsen.

Läs dem noga då de påverkar dina rättigheter och skyldigheter enligt lag. Om du inte godkänner dessa Villkor ber vi dig att inte bereda dig tillträde till eller använda Webbplatsen. Om du har frågor om Villkoren ber vi dig kontakta oss.

1. Avtal

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor.

2. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att:

uppdatera dessa Villkor från tid till annan, och du kommer att informeras om dessa ändringar via ett lämpligt meddelande på Webbplatsen. Det är ditt ansvar att kontrollera huruvida ändringar gjorts. Ändringarna kommer att gälla användning av Webbplatsen efter att ett sådant meddelande lämnats. Om du inte vill godkänna de nya Villkoren bör du inte fortsätta använda Webbplatsen. Om du fortsätter använda Webbplatsen efter datumet när ändringen träder i kraft kommer din användning av Webbplatsen att utgöra ditt samtycke till att vara bunden av de nya Villkoren. Vi har även rätt att ändra eller avlägsna, tillfälligt eller permanent, denna Webbplats och dess innehåll (eller del därav) utan att meddela dig, och du bekräftar att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig avseende någon ändring eller avlägsnande av Webbplatsen eller dess innehåll.

3. Registrering

Du garanterar att:

personuppgifterna du är skyldig att tillhandahålla när du registrerar dig är sanna, korrekta, aktuella och fullständiga i alla avseenden, och att du inte utger dig för att vara en annan person eller enhet

produkterna som köps på denna webbplats endast är för privat och personligt bruk och inte för återförsäljning. Du anmodas meddela vår tjänsteleverantör THG om eventuella ändringar av dina personuppgifter omedelbart via e-post eller telefon till vår kundtjänstrepresentant på

e-postadress: feedback@thehutgroup.com

tel: +44 (0)161 813 1481

4. Dataskyddspolicy

Vi och THG kommer att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och kommer endast att använda dem i enlighet med vår Dataskyddspolicy.

När du handlar på denna Webbplats kommer du att ombes ange personuppgifter för att identifiera dig, såsom namn, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, kreditkorts- eller andra betalningsuppgifter. Denna information kommer att sparas av oss och THG i enlighet med villkoren i Dataskyddspolicyn.

5. Skydda din säkerhet

För att säkerställa att ditt kredit-, bank eller betalkort inte används utan ditt samtycke verifierar THG namn, adress och andra personuppgifter som du tillhandahåller under beställningsprocessen mot tillämpliga tredjepartsdatabaser.

Vi tar risken för internetbedrägerier på största allvar. I takt med att bedrägliga kreditkortstransaktioner ökar gör vi allt för att säkerställa att alla beställningar noga kontrolleras av THG med hjälp av den tillhandahållna informationen. THG kan komma att kontakta dig för att utföra ytterligare säkerhetskontroller och vi ber om ditt samarbete. Bedrägliga transaktioner tolereras inte och rapporteras till berörda myndigheter.

Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker du till att sådana kontroller utförs. Vid utförandet av dessa kontroller kan personuppgifter du tillhandahållit komma att lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag som kan ha dessa uppgifter registrerade. Du kan vara förvissad om att detta endast görs för att bekräfta din identitet, att någon kreditvärderingskontroll inte utförs och att din kreditvärdighet inte påverkas. All information som tillhandahålls av dig kommer att behandlas säkert och i strikt överensstämmelse med 2018 års dataskyddslag (Storbritannien).

6. Efterlevnad

Webbplatsen får endast användas för lagliga syften och på ett lagligt sätt. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, stadgar och bestämmelser för Webbplatsen och användningen av den. Du samtycker till att via Webbplatsen inte ladda upp eller överföra:

datorvirus eller något annat som är utformat för att störa, avbryta eller förhindra en dators normala driftrutiner, eller material som är kränkande, stötande eller obscent.

7. Skadestånd

Du samtycker till att till fullo ersätta, försvara och hålla oss och våra tjänstepersoner, styrelseledamöter, anställda, leverantörer och THG skadeslösa omedelbart påbegäran, från och mot alla anspråk, förluster, kostnader och utgifter, inklusive rimliga juridiska avgifter som uppkommer på grund av överträdelser av dessa villkor av dig, eller andra skyldigheter som uppkommer till följd av din användning av denna Webbplats, eller någon annan person som använder Webbplatsen med hjälp av dina personuppgifter.

8. Tredjepartslänkar

Till gagn för våra kunder kan Webbplatsen innefatta länkar till andra webbplatser eller material som är bortom vår kontroll. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sådana webbplatser eller material, och inte heller granskar eller stöder vi dem. Vi ansvarar inte, vare sig direkt eller indirekt, för sådana webbplatsers integritetsskyddsrutiner eller innehåll, och inte heller för skada, förlust eller brott som orsakats, eller påstås ha orsakats, i samband med användningen av eller förlitan på reklam, innehåll, produkter, material eller tjänster som finns på sådana externa webbplatser eller resurser.

9. Beställningar

Alla beställningar omfattas av godkännande och tillgång. Om varor som beställs inte finns tillgängliga informeras du om det via e-post (eller på annat sätt om ingen e-postadress har tillhandahållits) och du kan antingen vänta tills varan finns på lager eller avbryta beställningen.

Beställningar som läggs av dig kommer att behandlas som ett erbjudande om att köpa varorna eller tjänsterna, och vi och THG har rätt att när som helst avvisa sådana beställningar. Du är införstådd med att eventuella automatiska kvitton på din beställning som du får från THG inte utgör någon bekräftelse på ditt erbjudande att köpa varor eller tjänster som utannonseras på Webbplatsen. Avtalet mellan dig och THG ingås när THG (i) debiterar ditt kreditkort, bankkort eller PayPal-konto eller (ii) skickar varorna till dig eller påbörjar tjänsterna, beroende på vilket som inträffar senast.

THG vidtar rimliga åtgärder inom sina befogenheter för att hålla informationen om din beställning och betalning säker, men om vårdslöshet från vår eller THG:s sida inte föreligger är varken vi eller THG ansvariga för eventuell förlust du kan drabbas av om en tredje part bereder sig obehörig åtkomst till uppgifter som du tillhandahållit vid användning av eller beställning via Webbplatsen.

Du övertar risken för produkterna när de har levererats till den leveransadress som du angav när du beställde produkterna. Varken vi eller THG har något ansvar när du anger en felaktig leveransadress eller underlåter att hämta produkterna från leveransadressen du angett. Även om risken för förlust eller skada övergår till dig när produkterna har levererats till leveransadressen övergår äganderätten till produkterna till dig vid det som inträffar senare av följande: (a) produkterna skickas av THG, och (b) THG erhåller betalning för produkterna.

10. Avbeställningsrättigheter

När du har köpt varorna eller tjänsterna som konsument (dvs. för personligt bruk snarare än yrkesmässigt bruk) har du rätt att säga upp avtalet som ingåtts med THG inom 14 dagar från dagen du fysiskt tar varorna i besittning.

Om du vill säga upp ett avtal i enlighet med denna föreskrift hänvisar vi till vår Returpolicy för ytterligare information om hur du går till väga.

11.Pris och betalning

Alla angivna priser är inklusive moms (om tillämpligt, se nedan) till aktuella priser och är korrekta vid tidpunkten när informationen läggs in i systemet. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst ändra priser utan att informera dig.

Om din beställning av någon anledning skickas från ett land utanför Europeiska unionen är du, för juridiska ändamål, importör av varorna och ansvarig för såväl eventuella importformaliteter som tullavgifter, taxor eller skatter, som kan tas ut av tullmyndigheter. I dessa situationer har THG redan erhållit dessa belopp från dig som en del av ditt inköpspris, vilket innebär att du inte kommer att behöva betala mer än beloppet du ser i kassan.

Genom att godkänna dessa villkor godkänner du härmed att THG ger sitt/sina utsedda transportföretag befogenhet att utföra alla tullformaliteter för din räkning, inklusive betalning av tullavgifter, taxor eller skatter till tillämpliga tullmyndigheter. Det utsedda transportföretaget levererar varorna till dig utöver att utföra tullformaliteterna för din räkning. Dessa tullformaliteter utförs i olika länder beroende på vilket land din leveransadress finns och vilket transportföretag som används.

Betalning kan göras med de vanligaste kredit- eller bankkorten eller via ditt PayPal-konto. Pengarna debiteras och avräknas från ditt konto innan din vara skickas eller tjänsten tillhandahålls. Om betalning görs via kreditkort kommer ett på förhand godkänt värde om 0,01 SEK att belasta kortet tills kortutfärdaren godkänner betalningen.

I det osannolika fall att priset som visas på kassasidan är felaktigt, och vi upptäcker detta innan vi godkänner din beställning i enlighet med paragraf 9, är vi inte skyldiga att sälja varorna till dig till det angivna priset. Vi försöker alltid säkerställa att produktpriserna som visas på vår Webbplats är korrekta, men ibland kan fel uppstå. Om vi upptäcker ett fel i priset på varorna du har beställt informerar vi dig så snart som möjligt och ger dig möjlighet att bekräfta beställningen på nytt till rätt pris eller annullera den. Om du annullerar beställningen och du redan har betalat för varorna återbetalas det fullständiga beloppet till dig.

Du bekräftar att kredit- eller bankkortet eller PayPal-kontot som används är ditt. Alla kredit-/bankkortsinnehavare omfattas av verifieringskontroller och godkännande av kortutfärdaren. Om utfärdaren av ditt betalkort av någon anledning vägrar godkännaeller inte godkänner betalningen till oss är vi inte ansvariga för eventuella leveransförseningar eller utebliven leverans.

Om din kredit- eller bankkortsbetalning av någon anledning inte kan behandlas förbehåller vi oss rätten att, via THG, försöka behandla betalningen på nytt inom 48 timmar. Om betalningen fortfarande inte kan utföras meddelar vi dig, via THG, minst 48 timmar i förväg om eventuella ytterligare försök att behandla betalningen genom att skicka ett e-postmeddelande till e-postadressen som du angav vid registreringsprocessen. Om du inte vill att vi försöker behandla betalningen på nytt måste du annullera beställningen i förväg.

Du kan endast använda en rabattkod per beställning. THG förbehåller sig rätten att avvisa eller annullera beställningar där mer än en rabattkod läggs till i varukorgen.

Du får endast använda rabattkoder i strikt överensstämmelse med villkoren enligt vilka de utfärdats, vilket, bland annat, kan innefatta villkor relaterade till din behörighet att använda dem och maximalt beställningsvärde.

Vi ber dig läsa dessa villkor innan du lägger en beställning eftersom THG förbehåller sig rätten att avvisa eller avbryta beställningar som inte följer dessa villkor även om ditt kredit- eller bankkort har debiterats. Om villkoren enligt vilka rabattkoderna utfärdades och dessa villkor är motstridiga, gäller villkoren för rabattkoderna. En kopia av rabattkodsvillkoren kan erhållas genom att skicka ett e-postmeddelande till eller ringa våra kundtjänstrepresentanter på:

feedback@thehutgroup.com
Tel: +44 (0)161 813 1481

Tullklareringsansvar för leveransadresser inom EU

12. Behörighet att göra inköp

För att vara behörig att köpa varor på denna Webbplats och lagligt ingå avtal på denna Webbplats enligt engelsk lag måste du:

om du är en person, vara 18 år eller äldre och registrera ditt riktiga namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress och andra uppgifter som begärs.

Genom att erbjuda dig att köpa varor och tjänster intygar du för oss och THG att du är 18 år eller äldre och ger oss och THG tillstånd att överföra information (inklusive uppdaterad information) för att få information från tredje part, inklusive men inte begränsat till dina bank- eller kreditkortsnummer eller kreditupplysningar för att bekräfta din identitet, verifiera ditt kreditkort, få ett initialt kreditkortsgodkännande och godkänna enskilda köptransaktioner.

13. Immateriella rättigheter

Webbplatsens innehåll skyddas av upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter och du är införstådd med att materialet och innehållet som tillhandahålls som en del av Webbplatsen förblir våra eller våra licensgivares.

Du har rätt att hämta och visa innehållet på Webbplatsen på en datorskärm, lagra sådant innehåll i elektronisk form på disk (men inte på servrar eller andra lagringsenheter anslutna till ett nätverk) eller skriva ut en kopia av sådant innehåll för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, förutsatt att alla upphovs- och äganderättsmeddelanden hålls intakta. Du får inte på annat sätt reproducera, modifiera, kopiera, distribuera eller använda något av materialet eller innehållet på Webbplatsen för kommersiella ändamål.

14. Ansvarsbegränsning

Oaktat andra bestämmelser i dessa Villkor är det inget i dessa Villkor som:

påverkar eller begränsar dina rättigheter som konsument enligt engelsk lag, eller utesluter eller begränsar vårt och/eller THG:s ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår och/eller THG:s försummelse.

Webbplatsen tillhandahålls i ”befintligt skick” utan utfästelser eller godkännanden, och varken vi eller THG ger några garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i förhållande till den eller användningen av den. Du är införstådd med att varken vi eller THG kan garantera eller ta ansvar för Webbplatsens säkerhet eller sekretess och information som tillhandahålls av dig. Du måste ta ansvar för riskerna förknippande med användning av internet.

Även om vi försöker säkerställa att material som finns på Webbplatsen är korrekt, ansett och av hög kvalitet kan vi inte ta ansvar om så inte är fallet. Varken vi eller THG tar ansvar för felaktigheter eller utelämnanden eller för följder av användningen av sådan information, eller för tekniska problem som du kan ha med Webbplatsen. Om vi får information om felaktigheter i materialet på Webbplatsen försöker vi korrigera det så snart vi rimligen kan.

I synnerhet avsäger vi oss allt ansvar i samband med följande:

Webbplatsens oförenlighet med din utrustning, din programvara eller dina telekommunikationsförbindelser

tekniska problem, inklusive fel eller avbrott på Webbplatsen
Webbplatsens olämplighet, otillförlitlighet eller felaktigheter på Webbplatsen
Webbplatsens underlåtenhet att uppfylla dina krav.

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag samtycker du till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för indirekta eller oförutsedda skador (båda termerna innefattar, utan begränsning, ren ekonomisk förlust, förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, förlust av förväntade besparingar, onödiga utgifter, förlust av integritet och förlust av data) eller andra indirekta skador, specifika skador eller skadestånd i avskräckande och bestraffande syfte, som uppkommer på grund av eller är relaterade till Webbplatsen.

15. Avskiljning

Om någon del av Villkoren anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar ska den bestämmelsen anses avskild från dessa Villkor och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser i Villkoren.

16. Avstående

Ingen eftergift från oss eller THG ska tolkas som ett avstående från något förfarande eller efterföljande överträdelse av någon bestämmelse.

17. Hela avtalet

Dessa Villkor utgör hela grunden för alla köpeavtal som ingås mellan dig och THG.

18. Lag och jurisdiktion

Dessa Villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales, och eventuella tvister kommer enbart att avgöras av engelska domstolar.